Soorten Roan-paarden en kleuren verklaard - Beste ruiter (2024)

Laatst bijgewerkt op 26 januari 2022

Inhoudsopgave

Paarden komen in een enorme verscheidenheid van kleuren, met veel verschillende functies en markeringen. De kleur roan is erg opvallend, en er zijn verschillende soorten roan paarden. Maar hoe komt deze ongewone kleur tot stand en hoeveel soorten roan paarden zijn er?

De wereld van de genetica van paardenvachtkleuren is erg ingewikkeld, daarom hebben we zo'n enorm scala aan paardenkleuren. Laten we eens kijken waarom sommige paarden roan zijn en hoe verschillende soorten roan-paarden eruit zien!

Wat is de kleur Roan?

De kleur roan ontstaat wanneer een paard een mix van gekleurde en witte haren in zijn vacht heeft. Deze zijn zeer fijn gemengd, dus je zou goed moeten kijken om te kunnen identificeren individuele haren van elke kleur. Dit gebeurt normaal gesproken over het hele lichaam van het paard, waarbij het hoofd en de benen onveranderd blijven.

Deze verstrooiing van wit haar resulteert in een algehele oplichting van de vacht. Van een afstand zal het paard er bleker uitzien dan zijn oorspronkelijke vachtkleur. Bij nadere inspectie blijkt dat de gekleurde haren worden afgewisseld met witte haren, waardoor dit ongewone kleureffect ontstaat.

Soorten Roan-paarden en kleuren verklaard - Beste ruiter (1)

Bij het beschrijven van een roan paard is het normaal om de basiskleur plus het woord roan te gebruiken. Een voskleurig paard met roankleur wordt bijvoorbeeld laurier genoemd en een roodschimmel is een kastanje met roan-genen.

Klik hier om meer te weten te komen over:

  • Crèmegen bij paarden - Wat maakt een paardencrème gekleurd?
  • Hoe komen paarden aan hun kleur? Genetica van paardenkleur

Waarom zijn sommige soorten paarden Roan gekleurd?

De kleur van een paard hangt af van verschillende genetische invloeden. Er zijn eigenlijk maar twee basisgenen voor de vachtkleur bij paarden: rood (kastanje) en zwart. Een combinatie van de twee creëert een laurier; daarom zijn kastanje, laurier en zwart de meest voorkomende vachtkleuren bij paarden.

Dus, hoe krijgen we al die rare en prachtige kleuren bij paarden? Verbazingwekkend genoeg is elk paard gebaseerd op kastanje, zwart of bruin. Het is het effect van andere genen dat veel variaties in vachtkleur creëert.

Sommige paarden hebben bijvoorbeeld een type verdunningsgen dat de algehele vachtkleur lichter maakt. Het effect dat optreedt, hangt af van de originele kleur van de basislak. Bijvoorbeeld, een laurier met één kopie van het crème-verdunningsgen zal een daim zijn.

Manna Pro Sho-Glo Compleet vitamine- en mineraalsupplement voor een gezonde huid en vacht

Soorten Roan-paarden en kleuren verklaard - Beste ruiter (2)

Dan hebben we het grijze gen, dat alle andere kleurgenen overstemt. Hierdoor verliest het haar na verloop van tijd pigmentatie, wat resulteert in een witte vacht. Het grijze gen is dominant over alle andere vachtkleurgenen.

Maar hoe zit het met de roan kleur – hoe komt die tot stand? De waarheid is dat we het niet echt weten! De exacte gen die de roan-kleuring creëert, is nog niet geïdentificeerd. Wat we wel weten is dat dit een dominant gen is, en er zijn tests beschikbaar om de waarschijnlijkheid te identificeren dat een paard dit gen draagt.

Het leuke is dat het roan-gen naast andere kleurgenen kan voorkomen. U kunt bijvoorbeeld een zwart paard hebben met zowel het dun-verdunningsgen als het roan-gen. Het resultaat is een paard met een prachtig staalgrijs gespikkeld lichaam en zwarte manen en staart.

Je kunt het roan-gen ook krijgen bij paarden met patronen van wit haar. Deze omvatten kleuren zoals Appaloosa en verfpaarden. Je kunt dus een verfpaard hebben met witte vlekken en ook bruine vlekken!

Check OutHoeveel verdienen paardendierenartsen?

Welke paardenrassen zijn het meest waarschijnlijk Roan?

Het gen dat een bruine vachtkleur creëert, komt veel vaker voor bij sommige paardenrassen. De meest bekende hiervan is het Quarter Horse, dat een groot aantal roan paarden onder zijn bevolking heeft.

Andere rassen met een groot aantal roans onder hen zijn het Belgische trekpaard en de Welsh Mountain pony. Het is ook een veel voorkomende vachtkleur bij Paint-paarden, de Peruaanse Paso, de Paso Fino en miniatuurpaardenrassen.

Er zijn echter enkele soorten paarden waarbij het zeer onwaarschijnlijk is dat u een roan paard zult vinden! Volbloeden en Arabieren dragen het roan-gen niet, dus deze kleur zou niet voorkomen in raszuivere voorbeelden van deze rassen.

Samenvatting: soorten Roan-paarden

Dus, zoals we hebben geleerd, hebben alle soorten roan paarden een vacht die een mix van witte en gekleurde haren bevat. Dit zorgt voor een lichter effect op de vacht alsof het paard is bestrooid met bloem! Het gen dat de roan-kleur bij paarden creëert, is niet geïdentificeerd, maar wetenschappers kunnen testen om te voorspellen of paarden roan-nakomelingen zullen produceren.

We horen graag uw mening over de soorten roanpaarden! Vind jij dit een van de mooiste paardenkleuren? Of heb je misschien een ongewoon roan-kleurig paard? Laat hieronder een reactie achter en we nemen contact met je op!

Soorten Roan-paarden en kleuren verklaard - Beste ruiter (3)

Kate Chalmers

Kate Chalmers is gediplomeerd dierenartsassistente en heeft zich het grootste deel van haar carrière gespecialiseerd in paardenverzorging. Ze is al met paarden bezig sinds ze een kind was, begon met ponyrijden en hielp bij de plaatselijke stallen voordat ze naar de universiteit ging om Horse Care & Management te studeren. Ze heeft tijdens haar leven veel paarden begeleid en getraind en heeft deelgenomen aan verschillende paardensporten op verschillende niveaus.

Nadat Kate zich had gekwalificeerd als veterinair verpleegkundige, heeft ze jarenlang verpleegkundige zorg verleend aan de patiënten van een groot dierenziekenhuis voor paarden. Vervolgens gaf ze les in paardenverzorging en veterinaire verpleging aan een van de beste hogescholen van het land. Dit heeft geleid tot een grondige kennis van de zorgbehoeften van paarden en hun verschillende medische aandoeningen, evenals een levenslange passie om paardeneigenaren te leren hoe ze hun viervoeters zo goed mogelijk kunnen verzorgen.

Kate Chalmers BSc (Hons) CVN, Dip AVN (paarden) Dip HE CVN EVN VN A1 PGCE

Soorten Roan-paarden en kleuren verklaard - Beste ruiter (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5542

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.